KOTOR - CRNA GORA   Montenegrin English

Expo Commerce

 

Expo commerce - Press kit

Publikacije

Trenutno nema publikacija za preuzimanje.

Za informacije o fotografijama, brošurama i drugom štampanom materijalu kontaktirajte našu marketing službu.

Tel: (+382) 20 269 902

E-mail: tanja.ivanovic@expocommerce.com