KOTOR - CRNA GORA   Montenegrin English

Expo Commerce

 

Prodajna mreža

Zahvaljujući efikasnoj prostornoj organizaciji ljudi iz sektora prodaje i uz dobru logističku podršku, naša prodajna mreža kvalitetno pokriva sva naseljena mjesta u Crnoj Gori.

U okviru kompanije je analizirana prostorna (geografska) podijeljenost kupaca i u skladu sa tim formirana su dva profitna centra na teritoriji Crne Gore. Svi centri raspolažu sa posebnim kancelarijskim i magacinskim prostorima, kao i posebnim voznim parkom. Kvalitetna organizacija ljudi I logistike omogućava da u roku od 24 časa isporučimo robu bilo gdje u Crnoj Gori.

Kvalitetno osmišljena prodajna mreža nam omogućava da u roku od 24 časa isporučimo robu bilo gdje u Crnoj Gori.

Prodajna mreza

Distributivni centar Kotor

Distributivni centar Kotor

Distributivni centar
Bijelo Polje

Distributivni centar Bijelo Polje