KOTOR - CRNA GORA   Montenegrin English

Expo Commerce

 

Expo Commerce - rukovodeća struktura

 

Vlasnik kompanije: Ljubomir Šćepanović

Izvršni direktor: Miloš Kaludjerović

 

Rukovodioci sektora:

Direktor marektinga - Tatjana Ivanović

Komercijalni direktor - Nikola Dabović

Direktor prodaje - Mile Dajović

Operativni director - Neven Kolundžić

ISO 9001

IQNet