KOTOR - CRNA GORA   Montenegrin English

Expo Commerce

 

Kontakt

Posvjećeni smo njegovanju kvalitetne i dugoročne saradnje sa svojim poslovnim partnerima. Ovdje možete naći sve neophodne informacije za ostvarivanje neposrednog kontakta sa svim relevantnim službama i pojedincima u kompaniji. Za direktan E-mail kontakt sa pojedinim službama, koristite E-mail formular..

Novi jedinstveni telefonski broj:

032 311 100

E-mail formular

Formular

Osnovni podaci

EXPO Commerce d.o.o.
Ž.R. CKB 510-123-59
Ž.R. HB 520-110700-06
Mat.br. 02280612
PDV reg. br. 20/31-00076-1
Šifra djel. 07012132

Direkcija

Miloš Kaluđerović, izvršni direktor
Centrala: (+382) (032) 311 100; Fax: 032 331 669, 331 670, 331 671
E-mail: direkcija@expocommerce.com

Julka Samardžić, pravnik
E-mail: julka.samardzic@expocommerce.com

Komercijala

Nikola dabović, komercijalni direktor
Centrala: (+382) (020) 269 902;
E-mail: nikola.dabovic@expocommerce.com

Mile Dajović, director prodaje
Centrala: (+382) (020) 269 902;
E-mail: mile.dajovic@expocommerce.com

Boško Milutinović, služba nabavke
Centrala: (+382) (032) 311 100;
E-mail: bosko.milutinovic@expocommerce.com

Marketing

Tatjana Ivanović, direktor marketinga
Centrala: (+382) 20 269 902; Fax: (+382) 20 269 903
E-mail: tanja.ivanovic@expocommerce.com

Računovodstvo

Jasmina Šćekić, rukovodilac sektora računovodstva
Centrala: (+382) (032) 311 100;
E-mail: jasmina.scekic@expocommerce.com

Logistika

Neven Kolundžić, operativni direktor
Centrala: (+382) (032) 311 100;
E-mail: neven@expocommerce.com

Božidar Mališić, rukovodilac sektora logistike
Centrala: (+382) (032) 311 100;
E-mail: bozidar.malisic@expocommerce.com