KOTOR - CRNA GORA   Montenegrin English

Expo Commerce

 

Kontakt

Posvjećeni smo njegovanju kvalitetne i dugoročne saradnje sa svojim poslovnim partnerima. Ovdje možete naći sve neophodne informacije za ostvarivanje neposrednog kontakta sa svim relevantnim službama i pojedincima u kompaniji. Za direktan E-mail kontakt sa pojedinim službama, koristite E-mail formular..

Novi jedinstveni telefonski broj:

032 311 100

E-mail formular

Formular

Osnovni podaci

EXPO Commerce d.o.o.
Ž.R. CKB 510-123-59
Ž.R. HB 520-110700-06
Mat.br. 02280612
PDV reg. br. 20/31-00076-1
Šifra djel. 4690

Kotor

Službe: Direkcija, Računovodstvo, Logistika, Uvoz - izvoz, IT

Adresa: Industrijska zona, 85330 Kotor
Kontakt:
Centrala: (+382) (032) 311 100;
Fax: 032 331 670, 331 671

E-mail:kotor@expocommerce.com

Podgorica

Službe: Prodaja, Marketing

Adresa: Cetinjski put bb (hale Radoje Dakić)
Kontakt:
Centrala: (+382) 20 269 902;
Fax: (+382) 20 269 903
E-mail:pg@expocommerce.com

Bijelo Polje

Službe: Prodaja

Adresa:Industrijska bb 84000 Bijelo Polje
Kontakt:(+382) 050 478 396 (tel/fax)

E-mail:bp@expocommerce.com