KOTOR - CRNA GORA   Montenegrin English

Expo Commerce

 

Expo commerce - Galerija fotografija

Otvaranje, 06.mart.2010.

Galerija

Expo Commerce, mart 2010.

Galerija

Dan kompanije, decembar 2009.

Galerija

Rafting, rijeka Tara 2009.

Galerija

Izgradnja zgrade, 2009.

Galerija

Za informacije o fotografijama, brošurama i drugom štampanom materijalu kontaktirajte našu marketing službu.

Tel: (+382) 20 269 902

E-mail: tanja.ivanovic@expocommerce.com